Cấu tạo bóng đèn sợi đốt gồm những gì ? Tại sao ngày nay người ta không sử dụng đèn sợi đốt nữa ?

Đời sống sinh hoạtcấu tạo bóng đèn sợi đốt

Đã bao giờ bạn thắc mắc khi xưa ông cha ta sử dụng vật dụng gì để phát sáng không ? Vâng đúng rồi đó chính là loại đèn sợi đốt thường xuất hiện trong các bộ phim xưa đó. Đèn sợi đốt mang dáng vẻ viên tịch và gợi nhiều điều cổ xưa, nhưng